Tysk, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk om kendte emner som indkøb, ferie, arbejdsplads mv. Undervisningen gør dig i stand til at forstå indholdet i korte tekster, som hentes fx fra bøger, film og internet. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk arbejder du blandt andet med: Grundlæggende tysk ordforråd Udtale Lytte- og samtalestrategier Tysk grammatik og retskrivning Forskellige typer tekster om kendte emner Tyske kultur- og samfundsforhold Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling. Eksamen: Der afholdes en mundtlig prøve på tysk, niveau G.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget tysk, basis.