Matematik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I matematik C lærer du at løse simple problemer med matematisk indhold.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer fx at håndtere simple formler, modeller og ligninger.

Læs mere om faget her

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.