Matematik, C

Til Søgning

Pris: DKK 550,00

Om faget

 Matematik C – toårigt hf, august 2017 

 Eleverne skal kunne: 

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operationer 

– håndtere simple formler, opstille simple variablesammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse simple problemer med matematisk indhold 

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig beskrivelse 

– håndtere grundlæggende sandsynlighedsregning, anvende simple statistiske modeller til beskrivelse af data, stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formidle konklusioner i et klart sprog 

– anvende simple funktionsudtryk i modellering af data og diskutere rækkevidde af modeller 

– opstille og redegøre for simple geometriske modeller og løse simple geometriske problemer 

– gennemføre simple matematiske ræsonnementer og simple beviser 

– demonstrere og formidle viden om matematikanvendelser inden for udvalgte områder, herunder behandling af problemstillinger udsprunget af dagligliv og samfundsliv 

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning 

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kompetencer inden for kernestoffet 

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling 

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Tilmeld HF og AVU fag

Du kan herunder søge blandt alle HF og AVU fag. Læs mere om de forskellige fag, og tilmeld dig online.

Nulstil søgningen