Matematik, Basis+G

Til Søgning

Pris: DKK 260,00

Matematik, Basis

Om faget

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge. I undervisningen arbejder du med matematiske begreber som: Vores talsystem De 4 regningsarter: plus, minus, gange og dividere Brøker Procent Regning med enheder, fx km, g, cl, m3 Geometriske figurer It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter matematik, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudoverskal du ikke opfylde nogen særlige krav.

Matematik, G

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet. Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som: Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger Geometri, herunder arealberegning af simple figurer Funktioner, herunder koordinatsystemet Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. I prøven indgår brug af it.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til avu-faget matematik, basis.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Tilmeld HF og AVU fag

Du kan herunder søge blandt alle HF og AVU fag. Læs mere om de forskellige fag, og tilmeld dig online.

Nulstil søgningen