Matematik, B

Til Søgning

Pris: DKK 550,00

Om faget

Matematik B – toårigt hf, august 2017 

 Eleverne skal kunne: 

– operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operationer 

– håndtere formler, opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold 

– oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig beskrivelse 

– anvende statistiske og sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af data fra andre fagområder, foretage simuleringer, gennemføre hypotesetest, bestemme konfidensinterval, stille spørgsmål ud fra modellen og have blik for, hvilke svar der kan forventes, samt være i stand til at formulere konklusioner i et klart sprog 

– anvende funktionsudtryk i modellering af data, foretage simuleringer og fremskrivninger ud fra modellerne samt diskutere rækkevidde af modeller 

– anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræsentationer af denne 

– opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske problemer 

– gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser 

– demonstrere viden om matematikanvendelse inden for udvalgte områder, herunder viden om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling 

– anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning 

– beherske mindstekrav omfattende grundlæggende matematiske færdigheder og kompetencer inden for kernestoffet 

– kommunikere aktivt i, med og om matematik i både mundtlig og skriftlig formidling 

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Tilmeld HF og AVU fag

Du kan herunder søge blandt alle HF og AVU fag. Læs mere om de forskellige fag, og tilmeld dig online.

Nulstil søgningen