Historie, B

Til Søgning

Pris: DKK 550,00

Om faget

I Historie B lærer du om fortidige forhold og beskæftiger dig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder og den måde verden har udviklet sig på frem til i dag.  

På faget kommer du til at beskæftige dig med nutidige fortolkninger af fortiden og der skelnes klart mellem fortid (det der var engang) og historie (den måde vi fortolker fortiden på). Men historiefaget handler også om identitet for individer og fællesskaber. Hvordan forstår vi os selv og hvilke historier bygger vi som samfund og individer vores identitet op omkring? 

På Historie B kommer du til at arbejde både med kilder fra en fjern fortid og med helt moderne fortolkninger af fortiden. I dag blive vores historiebevidsthed formet af en lang række forskellige faktorer fx turistrejser, historiske film, tv-serier, computerspil, museer, tegnefilm, debatprogrammer og nyhedsmedier. Derfor tager vi alle former for historieformidling alvorligt. I historiefaget er fortiden levende, og du vil blive opmærksom på at vores opfattelse af fortiden hele tiden ændrer sig. 

Undervejs på Historie B vil du komme til at arbejde med minimum seks forskellige forløb der spænder vidt i tid, geografi og temaer. Fra Danmarks historie til verdenshistorie og fra førmoderne historie til det 20. århundredes historie. 

Eksamen

Historie B afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du 90 min. forberedelsestid. 

Om den mundtlige eksamen

Til den mundtlige eksamen trækker du ca. 4 siders ukendt materiale, inden for et af de forløb du har arbejdet med. Med udgangspunkt i materialet og undervisningen skal du opstille et par problemstillinger, som du fremlægger og besvarer under selve eksaminationen. Det er vigtigt, at du kan arbejde kildekritisk og analytisk. Materialet vil typisk både omfatte kilder fra de historiske perioder du har arbejdet med og moderne holdningsprægede tekster.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Tilmeld HF og AVU fag

Du kan herunder søge blandt alle HF og AVU fag. Læs mere om de forskellige fag, og tilmeld dig online.

Nulstil søgningen