Fransk, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at samtale om enkle emner på fransk og at læse og forstå små korte tekster som fx informationer på skilte og køreplaner. Du lærer også franske tal og klokken. Undervisningen giver dig mulighed for at lære at skrive korte, enkle sætninger, og du øver dig undervejs i fransk udtale. For at kunne kommunikere mundtligt og skriftligt på fransk arbejder du blandt andet med: Grundlæggende elementer i fransk udtale Grundlæggende ordforråd inden for relevante emner Grundlæggende fransk grammatik, herunder ordklasser Korte enkle tekster om genkendelige emner Kommunikation Franske kultur- og samfundsforhold Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation. I forbindelse med det skriftlige arbejde bruger du elementær tekstbehandling. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter fransk, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Der stilles ingen krav om kendskab til fransk sprog og sprogbrug..