Engelsk, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner. Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget. 

Læs mere om faget her


Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter Engelsk, niveau Basis.


Adgangskrav

For at blive tilmeldt Engelsk, niveau Basis, skal du have forkundskaber, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.
Derudover skal du opfylde de almindelige krav til at gå på AVU. Blandt andet skal du normalt være fyldt 25 år.