Engelsk, Basis+G

Til Søgning

Pris: DKK 260,00

Engelsk, Basis

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner. Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget. For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk arbejder du blandt andet med: Udtale og ordforråd Kortere tekster om dagligdags emner Grundlæggende viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande Dele af den centrale engelske grammatik Enkle samtaleteknikker Søgning af informationer på internettet Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og enkle, grammatiske oversigter Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter engelsk, basis.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år og have forkundskaber, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.

Engelsk, G

Om faget

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner. Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande. For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt, forståeligt engelsk arbejder du blandt andet med: Udtale og ordforråd Central, engelsk grammatik Forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler om almene emner Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande Enkle samtaleteknikker Søgning af informationer på internettet Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider Eksamen: Der afholdes en skriftlig prøve i læseforståelse samt en mundtlig prøve på engelsk, niveau G.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, basis.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Tilmeld HF og AVU fag

Du kan herunder søge blandt alle HF og AVU fag. Læs mere om de forskellige fag, og tilmeld dig online.

Nulstil søgningen