Dansk, FED

Til Søgning

Pris: DKK 390,00

Dansk, D

Om faget

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt. Du lærer desuden at forstå og at analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv. For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med: Skriftsprog og talesprog Genrebegrebet, sprog, stil og grammatik Ældre og nyere litteratur Journalistiske genrer, trykte og elektroniske Kommunikation og argumentation Studieteknik Ordbøger og håndbøger I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Eksamen: Der afholdes to skriftlige og en mundtlig prøve efter dansk, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til dansk, niveau E.

Dansk, E

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk, og du forbedrer dine skriftlige kompetencer. I arbejdet med tekster vil du lære at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om afsender- og modtagerforhold. I arbejdet med læsning af tekster får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med: Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning Grammatik, retskrivning og syntaks Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. 

Eksamen: Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.

Dansk, F

Om faget

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt. Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster og få overblik over indholdet. Du bliver bedre til fx at udtrykke dig godt og klart både mundtligt og skriftligt og til at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen. For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med: Skriftsprog og talesprog Retskrivning og grammatik Ældre og nyere tekster Aviser/tidsskrifter Kommunikation og argumentation Sprog og stil Ordbøger og håndbøger I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Faget udbydes på alle VUC'er. 

Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau G.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Tilmeld HF og AVU fag

Du kan herunder søge blandt alle HF og AVU fag. Læs mere om de forskellige fag, og tilmeld dig online.

Nulstil søgningen