Biologi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I biologi B lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser.

Du bliver i stand til at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

Læse mere om faget her

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager afsæt i to dele:

  • en prøve i dit eksamensprojekt
  • en prøve i det teoretisk, praktiske og analytiske stof på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og du får ca. 1 times forberedelsestid.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.