Ansøgning om optagelse på HF-IN

Ansøgningsfrist: 1. marts

Vær opmærksom på at systemet ikke gemmer undervejs. Du kan altså ikke lukke din ansøgning ned og vende tilbage til den.

Oplysninger om ansøgeren
*
*
*
*
Oplysninger på dit netværk
Skriv navn, telefon, E-mail og hvem personen er. (valgfri)
Skriv navn, telefon, E-mail og hvem personen er. (valgfri)
Skriv navn, telefon, E-mail og hvem personen er. (valgfri)
*
Tidligere uddannelsesforløb
Både 9. og 10. klasse beviser skal vedlægges. Hvis man er i gang med 9. eller 10. klasse vedlægges bevis med standpunktskarakterer.
Husk at vedlægge kopi af relevante eksamens- og uddannelsesbeviser og skole udtalelser (herunder standpunktskarakterer, hvis du er i gang med 9. eller 10. klasse på ansøgningstidspunktet)
*
Fraværshistorik
på det seneste uddannelses- eller beskæftigelsessted. OSB: Husk at uploade kopi af skema og fraværshistorik (fx ugeskema, arbejdsskema, dokumentation for fravær fra seneste uddannelse, udtalelse fra skole)
Diagnose
* OBS: Husk venligst at vedlægge kopi af dokumentation for, at du er i målgruppen for HF-IN (udredningspapirer med ICD10 koder fx DF845 Aspergers).
Motivation
*
*
Funktionsnedsættelse
*
Samtykke
Jeg giver hermed samtykke til, at HF & VUC Nordsjælland må:
Jeg giver hermed samtykke til, at HF & VUC Nordsjælland må opbevare mine kontaktoplysninger i de situationer, der er beskrevet nedenfor:
*
har vi brug for oplysninger om en af dine forældremyndighedsindehavere.
Nærværende samtykker kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til HF & VUC Nordsjælland, Milnersvej 40, 3400 Hillerød eller skolens databeskyttelsesrådgiver. Du finder kontaktoplysninger her: https://vucns.dk/om-os/kvalitetssikring/persondata/ Såfremt samtykket trækkes tilbage, vil HF & VUC Nordsjælland slette oplysningerne. Tilbagetrækning af samtykke gælder kun for fremtidig behandling.